تشییع پیکر دکتر علی داودیان در زادگاهش/بهنمیر - بنیاد بیماری های نادر ایران