سرگذشت پسری که تنها با صدای مادرش چشم باز می کند - بنیاد بیماری های نادر ایران