مشاوره


در صورت ثبت نمودن ایمیل،پس از دریافت پاسخ پیامی به ایمیل شما ارسال خواهد شد.


تاریخ: [۲۴ بهمن ۱۳۹۶]

سوال:  ایا پیوند کبد برای نوزاد افغانی۹ماهه انجام می دهید؟
  بیماری  کبد اگر بیمار سیروز کبدی باشد نادر است و تنها پیوند از طریق بیمارستان نمازی در شیراز انجام میشود. و درصورتی که بیمار دارای کارت سبز و دفترچه پایه بیمه باشد میتواند از خدمات سلامت کارت نادر استفاده نماید.
صفحه 10 از 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10