• خانه
  • اخبار
  • استقرار تیم چشم پزشکی بنیاد بیماری های نادر ایران در کرمانشاه برای معاینه آسیب دیدگان زلزله