کمک های پزشکی و غیر پزشکی بنیاد بیماری های نادر ایران به زلزله زدگان استان کرمانشاه » بنیاد بیماری های نادر ایران