نشست صمیمانه اعضای انجمن آلوپسی به مناسبت چهارمین سالروز تاسیس » بنیاد بیماری های نادر ایران