تقدیر از آرمین زارعی در نهمین همایش روز جهانی بیماری های نادر » بنیاد بیماری های نادر ایران