حضور پریناز ایزدیار در نهمین همایش روز جهانی بیماری های نادر به عنوان سفیر » بنیاد بیماری های نادر ایران