تقدیر از بهداد سلیمی در نهمین همایش روز جهانی بیماری های نادر » بنیاد بیماری های نادر ایران