گزارش تصویری تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش » بنیاد بیماری های نادر ایران