حمایت بیماران نادر از تیم ملی فوتبال ایران » بنیاد بیماری های نادر ایران