بایگانی‌ها حکمت و مصلحت بندگان را فقط خالق دانا می داند و بس - بنیاد بیماری های نادر ایران
  • خانه
  • حکمت و مصلحت بندگان را فقط خالق دانا می داند و بس

پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘حکمت و مصلحت بندگان را فقط خالق دانا می داند و بس’