peبنیاد بیماری های نادر ایران

آخرین اخبار

لیست بیماران نادر دارای اولویت ثبت نام در سامانه واکسیناسیون توسط وزارت بهداشت اعلام شد

لیست بیماران نادر دارای اولویت ثبت نام در سامانه واکسیناسیون توسط وزارت بهداشت اعلام شد

تصویب و ابلاغ سند ملی بیماری های نادر ایران توسط رئیس جمهور

تصویب و ابلاغ سند ملی بیماری های نادر ایران توسط رئیس جمهور

بنیاد بیماریهای نادر ایران به عضویت اتحادیه جهانی بیماران (WPA) در آمد

بنیاد بیماریهای نادر ایران به عضویت اتحادیه جهانی بیماران (WPA) در آمد

بیماران نادر در انتظار واکسیناسیون

بیماران نادر در انتظار واکسیناسیون
همایش های روز جهانی بیماری های نادر
 • دوازدهمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • دهمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • نهمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • هشتمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • هفتمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • ششمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • پنجمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • چهارمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • سومین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • دومین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • اولین همایش بنیاد بیماری های نادر
گروه ها، موسسات و انجمن های فعال در حوزه بیماری های نادر