peبنیاد بیماری های نادر ایران

آخرین اخبار

پیام وزیر بهداشت به مناسبت روز جهانی بیماری های نادر

پیام وزیر بهداشت به مناسبت روز جهانی بیماری های نادر

دکتر رئیسی پیامی به مناسبت روز ملی حمایت از بیماران نادر ایران:

دکتر رئیسی پیامی به مناسبت روز ملی حمایت از بیماران نادر ایران:

پیام رئیس مرکز استراتژیک نهاد ریاست جمهوری به مناسبت روز ملی بیماریهای نادر

پیام رئیس مرکز استراتژیک نهاد ریاست جمهوری به مناسبت روز ملی بیماریهای نادر

پیام رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری به مناسبت روز ملی بیماریهای نادر

پیام رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری به مناسبت روز ملی بیماریهای نادر

سفیر ایران در سازمان ملل :بیماران نادر تحت تاثیر منفی تحریم های امریکا قرار گرفته اند

سفیر ایران در سازمان ملل :بیماران نادر تحت تاثیر منفی تحریم های امریکا قرار گرفته اند

تعداد بیماری های نادر به ۳۶۱ نوع رسید

تعداد بیماری های نادر به ۳۶۱ نوع رسید

۳۵۵ گونه بیماری نادر در کشور وجود دارد

۳۵۵ گونه بیماری نادر در کشور وجود دارد

۳ نوع بیماری دیگر به لیست بیماران نادر اضافه شد

۳ نوع بیماری دیگر به لیست بیماران نادر اضافه شد
همایش های روز جهانی بیماری های نادر
 • Poster Asli
 • دوازدهمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • دهمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • نهمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • هشتمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • هفتمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • ششمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • پنجمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • چهارمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • سومین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • دومین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • اولین همایش بنیاد بیماری های نادر
گروه ها، موسسات و انجمن های فعال در حوزه بیماری های نادر