بنیاد بیماری های نادر ایران » rare diseases foundation of iran
Change to english بنیاد بیماری های نادر ایران

اینستاگرامفیسبوکآپاراتتلگرام

آخرین اخبار

آموزش نحوه کنترل عفونت باعث کاهش هزینه های بیمارستانی و مراقبت از بیماران می شود

آموزش نحوه کنترل عفونت باعث کاهش هزینه های بیمارستانی و مراقبت از بیماران می شود

راه اندازی سامانه سبنا برای ثبت پرونده بیماران نادر

راه اندازی سامانه سبنا برای ثبت پرونده بیماران نادر

بنیاد بیماریهای نادر ایران به عضویت آژانس دارویی اروپا(EMA) درآمد

بنیاد بیماریهای نادر ایران به عضویت آژانس دارویی اروپا(EMA) درآمد

اهداء دومین جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی به مرکز تصویربرداری پزشکی پارسیان

اهداء دومین جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی به مرکز تصویربرداری پزشکی پارسیان

انعقاد تفاهم نامه با آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز جهت توسعه همکاری های علمی

انعقاد تفاهم نامه با آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز جهت توسعه همکاری های علمی

حضور بنیاد بیماریهای نادر ایران در کنگره جهانی بیماریها و داروهای نادر

حضور بنیاد بیماریهای نادر ایران در کنگره جهانی بیماریها و داروهای نادر

حضور بنیاد بیماری های نادر ایران در جشنواره ملی خودمراقبتی و آموزش بیمار

حضور بنیاد بیماری های نادر ایران در جشنواره ملی خودمراقبتی و آموزش بیمار

اولین پروژه تحقیقاتی بیماران RP در استان کرمانشاه کلید خورد

اولین پروژه تحقیقاتی بیماران RP در استان کرمانشاه کلید خورد
همایش ها
 • نهمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • هشتمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • هفتمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • ششمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • پنجمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • چهارمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • سومین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • دومین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • اولین همایش بنیاد بیماری های نادر
×