peبنیاد بیماری های نادر ایران

آخرین اخبار

خیرین در ماه محرم می توانند نذوراتشان را از غذا و نوشیدنی به ماسک و مواد شوینده سوق دهند

خیرین در ماه محرم می توانند نذوراتشان را از غذا و نوشیدنی به ماسک و مواد شوینده سوق دهند

بیماران میاستنی برای تهیه داروهای خود با مشکل مواجه‌اند

بیماران میاستنی برای تهیه داروهای خود با مشکل مواجه‌اند

بازدید مشاور وزیر بهداشت در امور خیرین از بنیاد بیماریهای نادر

بازدید مشاور وزیر بهداشت در امور خیرین از بنیاد بیماریهای نادر

اولین جلسه کمیسیون پزشکی بنیاد بیماریهای نادر ایران در سال ۱۳۹۹ تشکیل شد

اولین جلسه کمیسیون پزشکی بنیاد بیماریهای نادر ایران در سال ۱۳۹۹ تشکیل شد

وبینار اعضای شبکه بین المللی بیماریهای نادر (RDI) با حضور دکتر مهدی شادنوش و مدیرعامل بنیاد بیماریهای نادر

وبینار اعضای شبکه بین المللی بیماریهای نادر (RDI) با حضور دکتر مهدی شادنوش و مدیرعامل بنیاد بیماریهای نادر
همایش های روز جهانی بیماری های نادر
 • دهمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • نهمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • هشتمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • هفتمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • ششمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • پنجمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • چهارمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • سومین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • دومین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • اولین همایش بنیاد بیماری های نادر
گروه ها، موسسات و انجمن های فعال در حوزه بیماری های نادر