Change to english بنیاد بیماری های نادر ایران

EURORDISECOSOCICORDRDIICOSEP


آخرین اخبار

فراخوان طراحی شعار یازدهمین همایش روز جهانی بیماری های نادر

فراخوان طراحی شعار یازدهمین همایش روز جهانی بیماری های نادر

سند ملی بیماری های نادر در مراحل پایانی تدوین

سند ملی بیماری های نادر در مراحل پایانی تدوین

حضور اعضای هیئت مدیره بنیاد بیماریهای نادر ایران در مراسم ختم والده وزیر بهداشت

حضور اعضای هیئت مدیره بنیاد بیماریهای نادر ایران در مراسم ختم والده وزیر بهداشت

دهمین کنفرانس اروپایی بیماری ها و داروهای نادر

دهمین کنفرانس اروپایی بیماری ها و داروهای نادر

اطلس جدید بیماری های نادر منتشر شد

اطلس جدید بیماری های نادر منتشر شد

اول اکتبر ۲۰۱۹ ، روز جهانی سرطان نادر

اول اکتبر ۲۰۱۹ ، روز جهانی سرطان نادر

تکنیک کریسپر اکنون قادر به ویرایش همزمان چند ژن است

تکنیک کریسپر اکنون قادر به ویرایش همزمان چند ژن است

تقسیم بندی بیماری های نادر ( بخش سوم )

تقسیم بندی بیماری های نادر ( بخش سوم )

مقاله پروفسور داریوش فرهود و سمیه عمادی کوچک در مورد بیماری نادر فنیل کتونوریا

مقاله پروفسور داریوش فرهود و سمیه عمادی کوچک در مورد بیماری نادر فنیل کتونوریا

جلسه هم اندیشی بنیاد و انجمن های بیماری های نادر در خصوص سند ملی بیماری های نادر برگزارشد

جلسه هم اندیشی بنیاد و انجمن های بیماری های نادر در خصوص سند ملی بیماری های نادر برگزارشد

تقسیم بندی بیماری های نادر ( بخش دوم )

تقسیم بندی بیماری های نادر ( بخش دوم )

تقسیم بندی بیماری های نادر ( بخش اول )

تقسیم بندی بیماری های نادر ( بخش اول )

روش تشخیصی جدید برای بیماری SMA

روش تشخیصی جدید برای بیماری SMA

نوروفیبروماتوز و سرطان پستان

نوروفیبروماتوز و سرطان پستان

چهارمین همایش تخصصی انجمن آلوپسی ایران برگزار شد

چهارمین همایش تخصصی انجمن آلوپسی ایران برگزار شد

تشکیل دومین جلسه شورای راهبردی تدوین سند ملی بیماری های نادر

تشکیل دومین جلسه شورای راهبردی تدوین سند ملی بیماری های نادر
همایش ها
 • دهمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • نهمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • هشتمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • هفتمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • ششمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • پنجمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • چهارمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • سومین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • دومین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • اولین همایش بنیاد بیماری های نادر