peبنیاد بیماری های نادر ایران

آخرین اخبار

۷ نوع بیماری جدید به لیست بیماریهای نادر اضافه شد

۷ نوع بیماری جدید به لیست بیماریهای نادر اضافه شد

ارزش تصویر برداری پزشکی در تشخیص و ارزیابی COVID -19

ارزش تصویر برداری پزشکی در تشخیص و ارزیابی COVID -19

خود مراقبتی بلی؛ خود درمانی هرگز، به ویژه در دوران پاندمی ۱۹-covid

خود مراقبتی بلی؛ خود درمانی هرگز، به ویژه در دوران پاندمی ۱۹-covid

سخنرانی در کنگره سالیانه دانشگاه اوکراین در کیف با عنوان ابتلاء سیستم عصبی و سیستم اعصاب محیطی با COVID 19

سخنرانی در کنگره سالیانه دانشگاه اوکراین در کیف با عنوان ابتلاء  سیستم  عصبی و سیستم اعصاب محیطی با COVID 19

نسخه جدید ماهنامه پزشکی امروز با محوریت بیماری کرونا

نسخه جدید ماهنامه پزشکی امروز با محوریت بیماری کرونا
همایش های روز جهانی بیماری های نادر
 • دهمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • نهمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • هشتمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • هفتمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • ششمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • پنجمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • چهارمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • سومین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • دومین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • اولین همایش بنیاد بیماری های نادر
گروه ها، موسسات و انجمن های فعال در حوزه بیماری های نادر