بنیاد بیماری های نادر ایران

آخرین اخبار

بازدید مشاور وزیر بهداشت در امور خیرین از بنیاد بیماریهای نادر

بازدید مشاور وزیر بهداشت در امور خیرین از بنیاد بیماریهای نادر

اولین جلسه کمیسیون پزشکی بنیاد بیماریهای نادر ایران در سال ۱۳۹۹ تشکیل شد

اولین جلسه کمیسیون پزشکی بنیاد بیماریهای نادر ایران در سال ۱۳۹۹ تشکیل شد

وبینار اعضای شبکه بین المللی بیماریهای نادر (RDI) با حضور دکتر مهدی شادنوش و مدیرعامل بنیاد بیماریهای نادر

وبینار اعضای شبکه بین المللی بیماریهای نادر (RDI) با حضور دکتر مهدی شادنوش و مدیرعامل بنیاد بیماریهای نادر

روز جهانی بیماری های نادر/ تاکنون ۳۳۲ نوع بیماری نادر در ایران شناسایی شده است

روز جهانی بیماری های نادر/ تاکنون ۳۳۲ نوع بیماری نادر در ایران شناسایی شده است

پیام مدیر عامل بنیاد بیماریهای نادر ایران به مناسبت روز جهانی بیماریهای نادر

پیام مدیر عامل بنیاد بیماریهای نادر ایران به مناسبت روز جهانی بیماریهای نادر
همایش های روز جهانی بیماری های نادر
 • دهمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • نهمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • هشتمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • هفتمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • ششمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • پنجمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • چهارمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • سومین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • دومین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • اولین همایش بنیاد بیماری های نادر
گروه ها، موسسات و انجمن های فعال در حوزه بیماری های نادر