Change to english بنیاد بیماری های نادر ایران

EURORDISECOSOCICORDRDIICOSEP

مشاوره


در صورت ثبت نمودن ایمیل،پس از دریافت پاسخ پیامی به ایمیل شما ارسال خواهد شد.


تاریخ: [۲۴ بهمن ۱۳۹۶]

سوال:  ایا پیوند کبد برای نوزاد افغانی۹ماهه انجام می دهید؟
  بیماری  کبد اگر بیمار سیروز کبدی باشد نادر است و تنها پیوند از طریق بیمارستان نمازی در شیراز انجام میشود. و درصورتی که بیمار دارای کارت سبز و دفترچه پایه بیمه باشد میتواند از خدمات سلامت کارت نادر استفاده نماید.
صفحه 12 از 12 « 7 8 9 10 11 12