peبنیاد بیماری های نادر ایران

دریافت کمک های مردمی

شما یاور عزیز می‌توانید از طریق فرم زیر و با انتخاب مبلغ دلخواه با کلیه کارت‌های عضو شتاب بیماران نادر را یاری نمایید: