peبنیاد بیماری های نادر ایران

مجوزها، عضویت ها و افتخارات ملی و بین المللی

مجوزها:

  • اخذ پروانه فعالیت سازمان های مردم نهاد در سطح ملی از وزارت کشور
  • برگزاری همایش روز جهانی بیماری های نادر موسوم به  Rare Disease Day همزمان با 94 کشور دنیا
  • اخذ مقام مشورتی خاص از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (ECOSOC)

عضویت ها:

افتخارات :