peبنیاد بیماری های نادر ایران

همایش ها

هر ساله بنیاد بیماری های نادر ایران انواع همایش های بین المللی، علمی پژوهشی و سمپوزیم ها را برگزار می نماید. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی در این مورد می توانند از طریق زیر نسبت به رخدادهای هرکدام از این همایش ها اطلاعات کافی را کسب نمایند.