peبنیاد بیماری های نادر ایران
  • خانه
  • اخبار
  • توسعه استفاده از هوش مصنوعی و ژن‌درمانی، چطور پزشکان ایرانی را به درمان بیماری‌های مزمن کودکان امیدوارتر کرده؟