peبنیاد بیماری های نادر ایران
  • خانه
  • اخبار
  • در گفتگو با هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عنوان شد: بنیاد بیماری های نادر ایران افتخار بخش پزشکی و علمی کشور است